Tabela e specifikimeve për FVXG-K / RXLG-M

FVXG25K2V1B / RXLG25M2V1B FVXG35K2V1B / RXLG35M2V1B
Kapaciteti ftohës Min. kW 1.2 1.4
  Nom. kW 2.5 (2) 3.5 (2)
  Maks. kW 5.1 5.6
Kapaciteti ngrohës Min. kW 1.0 (6) 1.1 (6)
  Nom. kW 4.5 (2) 5.6 (2)
  Maks. kW 6.5, 3.5 (7) 7.0, 4.0 (7)
Efikasiteti nominal EER   3.52 (1) 3.43 (1)
  COP   3.88 (1) 3.61 (1)
  Annual energy consumption kWh 355 510
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A A
    Ngrohje   A A
Piping connections Drain OD mm 18 18
  Gazi Diametri i jashtëm mm 9.5 9.5
  Lëngu Dia. jasht. mm 6.35 6.35
Shënime (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
  (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°
  (3) - 220V (3) - 220V
  (4) - 230V (4) - 230V
  (5) - 240V (5) - 240V
  (6) - Për vendosjen e ventilatorit të njësisë së brendshme në kapacitetin minimal nominal të ngrohjes në SL, prekni (6) - Për vendosjen e ventilatorit të njësisë së brendshme në kapacitetin minimal nominal të ngrohjes në SL, prekni
  (7) - Kapaciteti maksimal i ngrohjes në temperaturë të jashtme -15°C (7) - Kapaciteti maksimal i ngrohjes në temperaturë të jashtme -15°C