Tabela e specifikimeve për FVQ-C / RZQSG-L(3/8)V1

FVQ100CVEB / RZQSG100L8V1B FVQ125CVEB / RZQSG125L8V1B FVQ140CVEB / RZQSG140L7V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 9.5 12.0 13.4
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 10.8 13.5 15.5
Efikasiteti nominal EER   3.21 2.81 3.01
  COP   3.61 3.41 3.41
  Annual energy consumption kWh 1,480 2,135 2,225
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A C  
    Ngrohje   A B  
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë   A A  
  Kapaciteti Pdesign kW 9.50 12.00  
  SEER   5.50 5.50  
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 604.546 763.636  
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+ A  
  Kapaciteti Pdesign kW 7.60 7.60  
  SCOP/A   4.01 3.85  
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 2,653.367 2,763.636  
Shënime (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
  (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°