Tabela e specifikimeve për FV-LA5 / R-FUW5/Y1

FV71LAVE3 / R71FUY19 FV100LAVE3 / R100FUY19 FV125LAVE3 / R125FUY19
Kapaciteti ftohës Nom. kW 7.8 (1), 7.7 (2) 10.6 (1), 10.5 (2) 13.0 (1), 12.8 (2)
Efikasiteti nominal EER   2.92 (1), 2.91 (2) 2.82 (1), 2.82 (2) 2.90 (1), 2.88 (2)
  Annual energy consumption kWh 1,335, 1,325 1,880, 1,860 2,245, 2,225
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   C C C
Piping connections Lëngu Dia. jasht. mm 9.52 9.52 9.52
  Gazi Diametri i jashtëm mm 15.9 19.1 19.1
  Drain OD mm 26 26 26
Shënime (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.5°CWB; temp. e jashtme 35°CDB, 24°CWB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m (horizontal) (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB, 24°CWB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m (horizontal) (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB, 24°CWB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m (horizontal)
  (2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB, 24°CWB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m (horizontalisht); Standard JIS B8616 (2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB, 24°CWB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m (horizontalisht); Standard JIS B8616 (2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB, 24°CWB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m (horizontalisht); Standard JIS B8616
  (3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen e motorit të ventilatorit të brendshëm. (3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen e motorit të ventilatorit të brendshëm. (3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen e motorit të ventilatorit të brendshëm.
  (4) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (4) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (4) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°