FV-LA5 / R-FUW5/Y1

Product Features

 • Ideal për instalim në rastet kur tavanet shumë të lartë mund të çojnë në ngrohje joefikase nga njësitë e montuara në tavan.
 • Njësitë e jashtme për përdorim në çift
 • Funksioni i rrotullimit automatik horizontal i lëviz krahët e shkarkimit majtas dhe djathtas për shpërndarje efikase të ajrit dhe temperaturës në të gjithë dhomën.
 • Njësitë e jashtme janë të pajisura me një kompresor spiral, i njohur për zhurmë të ulët dhe efikasitet të lartë energjie.
 • Njësitë e jashtme Daikin janë të rregullta, të forta dhe mund të montohen lehtë në çati, në tarracë ose thjesht të vendosen në një mur të jashtëm.
 • LCD-ja shfaq tekst, numra dhe grafikë që tregojnë përcaktimin e temperaturës, kohës, funksionin e rrotullimit automatik, shpejtësinë e ventilatorëve etj.
 • Dy sensorë termikë me përzgjedhje
 • Instalim dhe mirëmbajte e thjeshtë
 • Fletë vertikale të rregullueshme manualisht
 • Paneli LCD gjithashtu mund shkëputet dhe të përdoret si telekomandë, duke e lejuar njësinë që të komandohet duke qenë nga një dhomë tjetër

Benefits

 • Rrotullimi automatik horizontal

  Rrotullimi automatik horizontal

  Mundësi përzgjedhjeje e lëvizjes automatike horizontale të fletëve të shkarkimit të ajrit, për qarkullim ajri dhe shpërndarje temperature uniforme.

 • Shkallët e shpejtësisë së ventilatorit

  Shkallët e shpejtësisë së ventilatorit (2 shkallë)

  Lejon përzgjedhjen e shpejtësisë së ventilatorit deri në numrin e dhënë.

 • Programi i tharjes

  Programi i tharjes

  Lejon që nivelet e lagështisë të ulen pa ndikuar në temperaturën e dhomës.

 • Programuesi i kohës

  Programuesi i kohës

  Mund të caktohet që të nisë ngrohjen ose ftohjen brenda një periudhe të caktuar.

 • Kontrolli i centralizuar

  Kontrolli i centralizuar (opsional)

  Nis, ndalon dhe rregullon disa kondicionerë ajri nga një pikë qendrore.

 • Rindezja automatike

  Rindezja automatike

  Njësia rindizet automatikisht sipas parametrave të përcaktuara pas ndërprerjes së energjisë.

 • Vetë-diagnostikimi

  Vetë-diagnostikimi

  Lehtëson mirëmbajtjen duke treguar defekte të sistemit apo anomali të funksionimit.

Technical details

Documentation

Sorry, we could not find any documents.