Tabela e specifikimeve për FTYNV-A / RYNV-A

FTYNV20AV1 / RYNV20AV1 (Të arkivuara) FTYNV25AV1 / RYNV25AV1 (Të arkivuara) FTYNV35AV1 / RYNV35AV1 (Të arkivuara) FTYNV50AV1 / RYNV50AV1 (Të arkivuara) FTYNV60AV1 / RYNV60AV1 (Të arkivuara)
Kapaciteti ftohës Nom. kW 2.2 2.6 3.5 5.3 6.45
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 2.3 2.75 3.8 5.8 7.35
Efikasiteti nominal EER   3.24 3.21 3.21 3.42 3.12
  COP   3.71 3.77 3.62 3.63 3.42
  Annual energy consumption kWh 340 405 545 775 1,035
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A A A A B
    Ngrohje   A A A A B
Shënime (1) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (1) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (1) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (1) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (1) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°