Tabela e specifikimeve për FTXV-A / RXV-A

FTXV35AV1 / RXV35AV1 FTXV25AV1 / RXV25AV1 (Të arkivuara) FTXV50AV1 / RXV50AV1 (Të arkivuara) FTXV60AV1 / RXV60AV1 (Të arkivuara)
Kapaciteti ftohës Min. kW 0.51 0.55 1.26 1.4
  Nom. kW 3.6 2.52 4.95 5.4
  Maks. kW 3.9 3.2 6.6 7
Kapaciteti i ngrohjes Min. kW 0.88 0.8 1.12 1.2
  Nom. kW 3.84 2.65 5.1 5.85
  Maks. kW 4.4 3.6 6.8 8.2
Efikasiteti nominal EER   3.30 3.21 3.26 3.21
  COP   3.62 3.63 3.64 3.66
  Annual energy consumption kWh 545 392.5 760 840
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A A A A
    Ngrohje   A A A A
Shënime (1) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (1) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (1) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (1) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°