Tabela e specifikimeve për FT-HL / R-HL

FT18HEVLK / R18HEVLK FT24HEVLK / R24HEVLK FT30HEVLK / R30HEVLK
Kapaciteti ftohës Nom. kW 5.45 (1), 4.80 (3) 6.15 (1), 5.30 (3) 8.25 (1), 7.37 (3)
Efikasiteti nominal EER   2.49 (1), 8.48 (2), 1.91 (3), 6.50 (4) 2.42 (1), 8.27 (2), 1.79 (3), 6.12 (4) 2.47 (1), 8.43 (2), 1.84 (3), 6.29 (4)
  Annual energy consumption kWh 2,725 3,075 4,125
Piping connections Gazi Diametri i jashtëm mm 12.7 15.9 15.9
  Lëngu Dia. jasht. mm 6.35 6.35 9.52
Shënime (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.5°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësi barazvlerëse e tubave: 5m (horizontalisht) Standard: T1 (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.5°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësi barazvlerëse e tubave: 5m (horizontalisht) Standard: T1 (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.5°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësi barazvlerëse e tubave: 5m (horizontalisht) Standard: T1
  (2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.5°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësi barazvlerëse e tubave: 5m (horizontalisht) Standard: T1, Btu/h (2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.5°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësi barazvlerëse e tubave: 5m (horizontalisht) Standard: T1, Btu/h (2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.5°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësi barazvlerëse e tubave: 5m (horizontalisht) Standard: T1, Btu/h
  (3) - Ftohje: temp. e brendshme 29°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 46°CDB, 24°CWB; gjatësi barazvlerëse e tubave: 7,5m (horizontalisht) SASO Standard - T3 (3) - Ftohje: temp. e brendshme 29°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 46°CDB, 24°CWB; gjatësi barazvlerëse e tubave: 7,5m (horizontalisht) SASO Standard - T3 (3) - Ftohje: temp. e brendshme 29°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 46°CDB, 24°CWB; gjatësi barazvlerëse e tubave: 7,5m (horizontalisht) SASO Standard - T3
  (4) - Ftohje: temp. e brendshme 29°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 46°CDB, 24°CWB; gjatësi barazvlerëse e tubave: 7,5m (horizontalisht) SASO Standard - T3, Btu/h (4) - Ftohje: temp. e brendshme 29°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 46°CDB, 24°CWB; gjatësi barazvlerëse e tubave: 7,5m (horizontalisht) SASO Standard - T3, Btu/h (4) - Ftohje: temp. e brendshme 29°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 46°CDB, 24°CWB; gjatësi barazvlerëse e tubave: 7,5m (horizontalisht) SASO Standard - T3, Btu/h
  (5) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (5) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (5) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°