Tabela e specifikimeve për FLXS-B9 / RXS-L3

FLXS35BAVMB9 / RXS35L3V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 3.5 (2)
Kapaciteti i ngrohjes Min. kW 1.4
  Nom. kW 4.0 (2)
  Maks. kW 5.0
Efikasiteti nominal EER   2.88 (1)
  COP   3.57 (1)
  Annual energy consumption kWh 608
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   B
    Ngrohje   A
Lidhjet e tubacioneve Kullimi OD mm 18.0
  Gazi Diametri i jashtëm mm 9.5
  Liquid OD mm 6.35
Shënime (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
  (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°
  (3) - 220V
  (4) - 230V
  (5) - 240V