Tabela e specifikimeve për FHQ-C / RZQG-L8/7V1

FHQ71CAVEB / RZQG71L8V1B FHQ100CAVEB / RZQG100L8V1B FHQ125CAVEB / RZQG125L8V1B FHQ140CAVEB / RZQG140L7V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 6.8 9.5 12.0 13.4
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 7.5 10.8 13.5 15.5
Efikasiteti nominal EER   3.82 3.81 3.35 3.31
  COP   4.13 4.15 3.89 3.63
  Annual energy consumption kWh 890 1,245 1,790 2,025
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A A A  
    Ngrohje   A A A  
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë   A++ A++ A+  
  Kapaciteti Pdesign kW 6.80 9.50 12.00  
  SEER   6.95 6.11 6.01  
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 342.446 544.19 698.835  
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+ A++ A+  
  Kapaciteti Pdesign kW 7.60 11.30 14.13  
  SCOP/A   4.32 4.61 4.23  
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 2,462.963 3,431.67 4,676.596  
Shënime (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
  (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°