Tabela e specifikimeve për FHQ-C / RXS-K

FHQ35CAVEB / RXS35K2V1B FHQ50CAVEB / RXS50K2V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 3.4 5.0
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 4.0 6.0
Efikasiteti nominal EER   3.58 3.18
  COP   3.96 3.35
  Annual energy consumption kWh 475 785
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A B
    Ngrohje   A C
Shënime (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
  (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°