Tabela e specifikimeve për FFA-A / RXS-L

FFA50A2VEB / RXS50L2V1B FFA60A2VEB / RXS60L2V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 5.00 5.70
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 5.80 7.00
Efikasiteti nominal EER   3.21 3.02
  COP   3.49 3.41
  Annual energy consumption kWh 780 945
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A B
    Ngrohje   B B
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+ A+
  Kapaciteti Pdesign kW 5.00 5.70
  SEER   5.93 5.71
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 295 349
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A A+
  Kapaciteti Pdesign kW 3.84 3.96
  SCOP/A   3.90 4.04
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 1,378 1,373
Lidhjet e tubacioneve Liquid OD mm 6.35 6.35
  Gazi Diametri i jashtëm mm 12.70 12.70
  Kullimi OD mm VP20 (Dia. i jashtëm 26, Dia. i brendshëm 20) VP20 (Dia. i jashtëm 26, Dia. i brendshëm 20)
Shënime (1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  (2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  (3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit (3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit
  (4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike (4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike