Tabela e specifikimeve për FDQ-C / RZQSG-L(8)Y1

FDQ125C7VEB / RZQSG125L8Y1B FDQ125C5VEB / RZQSG125L8Y1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 12.0 12.0
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 13.5 13.5
Efikasiteti nominal EER   3.21 3.21
  COP   3.51 3.51
  Annual energy consumption kWh 1,870 1,870
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A A
    Ngrohje   B B
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë   A A
  Kapaciteti Pdesign kW 12 12
  SEER   5.2 5.2
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 808 808
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A A
  Kapaciteti Pdesign kW 7.6 7.6
  SCOP/A   3.9 3.9
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 2,729 2,729
Shënime (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
  (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°