Tabela e specifikimeve për FDQ-C / RZQG-L8/7V1

FDQ125C7VEB / RZQG125L8V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 12.0
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 13.5
Efikasiteti nominal EER   3.75
  COP   3.83
  Annual energy consumption kWh 1,600
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A
    Ngrohje   A
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+
  Kapaciteti Pdesign kW 12.00
  SEER   5.81
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 722.892
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+
  Kapaciteti Pdesign kW 12.71
  SCOP/A   4.21
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 4,226.603
Shënime (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
  (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°