FDM-PV1 / R-PV1/P1

Product Features

 • Njësitë e jashtme Daikin janë të rregullta, të forta dhe mund të montohen lehtë në çati, në tarracë ose thjesht të vendosen në një mur të jashtëm.
 • Për temperaturat e larta të ambientin deri në 52°C
 • I fshehur mirë në tavan: duken vetëm grilat e thithjes dhe të shkarkimit
 • Njësitë e jashtme për përdorim në çift
 • Njësi 50Hz
 • Filtri i ajrit i largon grimcat e pluhurit në ajër duke siguruar një furnizim të vazhdueshëm me ajër të pastër
 • Kondicionerët Daikin janë ekonomikë dhe kursejnë energjinë
 • Zgjidhje ideale për dyqanet, restorantet ose zyrat që kërkojnë hapësirë dyshemeje maksimale për mobiljet, zbukurimet dhe pajisjet.
 • Pozicioni i grilave individuale të shkarkimit të ajrit mund të ndrzshohet, duke mundësuar shpërndarje efikase të temperaturës, madje dhe në dhoma me forma të çrregullta.
 • Përhapje dhe qarkullim i shkëlqyer i ajrit.

Benefits

 • Vetëm ventilatori

  Vetëm ventilatori

  Njësia mund të përdoret si ventilator duke qarkulluar ajrin, por pa e ngrohur ose ftohur atë.

 • Modaliteti i fuqishëm

  Modaliteti i fuqishëm

  Mund të përzgjidhet për ngrohje ose ftohje të shpejtë; pasi fiket modaliteti i fuqishëm, njësia kthehet në modalitetin e caktuar më parë.

 • Shpejtësia automatike e ventilatorit

  Shpejtësia automatike e ventilatorit

  Përzgjedh automatikisht shpejtësinë e nevojshme të ventilatorit për të arritur ose për të ruajtur temperaturën e përcaktuar.

 • Shkallët e shpejtësisë së ventilatorit

  Shkallët e shpejtësisë së ventilatorit (2 shkallë)

  Lejon përzgjedhjen e shpejtësisë së ventilatorit deri në numrin e dhënë.

 • Filtër ajri

  Filtër ajri

  Largon grimcat e pluhurit në ajër duke siguruar një furnizim të vazhdueshëm me ajër të pastër.

 • Programuesi i kohës

  Programuesi i kohës

  Mund të caktohet që të nisë ngrohjen ose ftohjen brenda një periudhe të caktuar.

 • Telekomanda me kabllo

  Telekomanda me kabllo

  Nis, ndalon dhe rregullon kondicionerin e ajrit.

Technical details

Documentation