Tabela e specifikimeve për FCQHG-F / RZQG-L8/7V1

FCQHG71FVEB / RZQG71L8V1B FCQHG100FVEB / RZQG100L8V1B FCQHG125FVEB / RZQG125L8V1B FCQHG140FVEB / RZQG140L7V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 6.8 9.5 12.0 13.4
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 7.5 10.8 13.5 15.5
Efikasiteti nominal EER   4.09 4.42 4.00 3.35
  COP   4.80 4.99 4.40 4.12
  Annual energy consumption kWh 830 1,075 1,500 2,000
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A A A  
    Ngrohje   A A A  
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë   A++ A++ A++  
  Kapaciteti Pdesign kW 6.80 9.50 12.00  
  SEER   7.00 7.00 6.61  
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 340 475 635.401  
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+ A++ A++  
  Kapaciteti Pdesign kW 7.60 11.30 12.66  
  SCOP/A   4.54 4.80 4.63  
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 2,343 3,295.833 3,829  
Shënime (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
  (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°