Tabela e specifikimeve për FCQHG-F / RZQG-L8/7V1

FCQHG71FVEB / RZQG71L8V1B FCQHG100FVEB / RZQG100L8V1B FCQHG125FVEB / RZQG125L8V1B FCQHG140FVEB / RZQG140L7V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 6.8 9.5 12.0 13.4
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 7.5 10.8 13.5 15.5
Efikasiteti nominal EER   4.09 4.42 4.00 3.35
  COP   4.80 4.99 4.40 4.12
  Annual energy consumption kWh 830 1,075 1,500 2,000
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A A A  
    Ngrohje   A A A  
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë   A++ A++ A++  
  Kapaciteti Pdesign kW 6.80 9.50 12.00  
  SEER   7.00 7.00 6.61  
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 340 475 635.401  
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+ A++ A++  
  Kapaciteti Pdesign kW 7.60 11.30 12.66  
  SCOP/A   4.54 4.80 4.63  
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 2,343 3,295.833 3,829  
Shënime (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
  (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°