Tabela e specifikimeve për FCQG-F / RZQG-L7V1/LY1

FCQG71FVEB / RZQG71L7V1B FCQG71FVEB / RZQG71L7Y1B9 FCQG100FVEB / RZQG100L7V1B FCQG100FVEB / RZQG100L7Y1B FCQG125FVEB / RZQG125L7Y1B FCQG125FVEB / RZQG125L7V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 6.8 6.8 9.5 9.5 12.0 12.0
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 7.5 7.5 10.8 10.8 13.5 13.5
Efikasiteti nominal EER   3.39 3.39 3.87 3.87 3.73 3.73
  COP   3.97 3.97 4.15 4.15 3.63 3.63
  Annual energy consumption kWh 1,005 1,005 1,225 1,225 1,610 1,610
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A A A A A A
    Ngrohje   A A A A A A
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+ A+ A+ A+ A+ A+
  Kapaciteti Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00
  SEER   5.81 5.81 5.99 5.99 5.69 5.69
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 409.639 409.639 555.092 555.092 739 739
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+ A+ A A A A
  Kapaciteti Pdesign kW 6.33 6.33 11.30 11.30 12.66 12.66
  SCOP/A   4.13 4.13 3.93 3.93 3.84 3.84
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 2,145.763 2,145.763 4,027 4,027 4,617 4,617
Shënime (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
  (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°