Tabela e specifikimeve për FCQG-F / RZQG-L(8)Y1

FCQG100FVEB / RZQG71L8Y1B FCQG71FVEB / RZQG71L8Y1B FCQG140FVEB / RZQG100L8Y1B FCQG100FVEB / RZQG100L8Y1B FCQG140FVEB / RZQG125L8Y1B FCQG125FVEB / RZQG125L8Y1B FCQG140FVEB / RZQG140L7Y1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW   6.8   9.5   12.0 13.4
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW   7.5   10.8   13.5 15.5
Efikasiteti nominal EER   3.39   3.87   3.73 3.21
  COP   3.97   4.15   3.63 3.61
  Annual energy consumption kWh   1,005   1,225   1,610  
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A   A   A  
    Ngrohje   A   A   A  
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë   A++ A++ A++ A++ A+ A+  
  Kapaciteti Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.5 12.00 12  
  SEER   6.80 6.72 6.80 6.8 6.00 6  
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 350 355 489 489 700 700  
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+ A+ A++ A++ A+ A+  
  Kapaciteti Pdesign kW 6.33 6.33 11.30 11.3 12.66 12.66  
  SCOP/A   4.20 4.20 4.61 4.61 4.10 4.1  
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 2,110 2,110 3,432 3,432 4,323 4,323  
Shënime   (1) - Konsumi vjetor i energjisë është në përputhje me Direktivën e etiketimit të energjisë 2002/31/EC   (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së   (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
    (2) - SEER dhe SCOP janë në përputhje me EN 14825   (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°   (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°