Tabela e specifikimeve për FCQG-F / RXS-L3

FCQG35FVEB / RXS35L3V1B
Kapaciteti ftohës Min. kW 1.3
  Nom. kW 3.4 (2)
  Maks. kW 4.0
Kapaciteti i ngrohjes Min. kW 1.3
  Nom. kW 4.20 (2)
  Maks. kW 5.2
Efikasiteti nominal EER   3.74 (1)
  COP   3.50 (1)
  Annual energy consumption kWh 455
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A
    Ngrohje   B
Lidhjet e tubacioneve Kullimi OD mm VP25 (Dia. i jashtëm 32, dia. i brendshëm 25)
  Gazi Diametri i jashtëm mm 9.5
  Liquid OD mm 6.35
Shënime (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
  (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°
  (3) - 220V
  (4) - 230V
  (5) - 240V