Tabela e specifikimeve për FCQG-F / RXS-K

FCQG35FVEB / RXS35K2V1B FCQG50FVEB / RXS50K2V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 3.40 5.00
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 4.20 6.00
Efikasiteti nominal EER   3.58 3.55
  COP   3.41 3.70
  Annual energy consumption kWh 475 705
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A A
    Ngrohje   B A
Piping connections Gazi Diametri i jashtëm mm 9.5 12.7
  Lëngu Dia. jasht. mm 6.35 6.35
Shënime (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
  (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°