Tabela e specifikimeve për FCQG-F / AZQS-BY1 A

FCQG100FVEB / AZQS100B7Y1B A FCQG125FVEB / AZQS125B7Y1B A FCQG140FVEB / AZQS140B7Y1B A
Kapaciteti ftohës Nom. kW 9.5 12.1 13.0
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 10.8 13.5 15.5
Efikasiteti nominal EER   3.21 3.10 2.81
  COP   3.50 3.41 3.30
  Annual energy consumption kWh 1,480 1,952 2,313
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A B  
    Ngrohje   B B  
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë   A    
  Kapaciteti Pdesign kW 9.50    
  SEER   5.50    
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 605    
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A    
  Kapaciteti Pdesign kW 7.60    
  SCOP/A   3.85    
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 2,764    
Shënime (1) - Konsumi vjetor i energjisë është në përputhje me Direktivën e etiketimit të energjisë 2002/31/EC (1) - Konsumi vjetor i energjisë është në përputhje me Direktivën e etiketimit të energjisë 2002/31/EC (1) - Konsumi vjetor i energjisë është në përputhje me Direktivën e etiketimit të energjisë 2002/31/EC
  (2) - SEER dhe SCOP janë në përputhje me EN 14825 (2) - SEER dhe SCOP janë në përputhje me EN 14825 (2) - SEER dhe SCOP janë në përputhje me EN 14825
  (3) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (3) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (3) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°