Tabela e specifikimeve për FCAHG-G / RZQG-L9V1

FCAHG71GVEB / RZQG71L9V1B FCAHG100GVEB / RZQG71L9V1B FCAHG100GVEB / RZQG100L9V1B FCAHG140GVEB / RZQG100L9V1B FCAHG125GVEB / RZQG125L9V1B FCAHG140GVEB / RZQG125L9V1B FCAHG140GVEB / RZQG140L9V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 6.80 (1)   9.50 (1)   12.0 (1)   13.4 (1)
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 7.50 (2)   10.8 (2)   13.5 (2)   15.5 (2)
Efikasiteti nominal EER   4.09 (3)   4.42 (3)   4.00 (3)   3.18 (3)
  COP   4.80 (3)   4.99 (3)   4.40 (3)   4.12 (3)
  Annual energy consumption kWh 830   1,075   1,500    
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A   A   A    
    Ngrohje   A   A   A    
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë   A++ A++ A++ A++ A++ A++  
  Kapaciteti Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.0 12.0  
  SEER   6.91 6.91 7.00 7.00 6.61 6.61  
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 345 345 475 475 636 636  
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+ A+ A++ A++ A++ A++  
  Kapaciteti Pdesign kW 7.60 7.60 11.3 11.30 12.7 12.66  
  SCOP/A   4.54 4.54 4.80 4.80 4.63 4.63  
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 2,344 2,344 3,296 3,296 3,829 3,829  
Shënime (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m   (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m   (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m   Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m
  (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m   (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m   (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m   Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m
  (3) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së   (3) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së   (3) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së   EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së