Tabela e specifikimeve për FBQ-EVM / RZR-MYM

FBQ48EAVMK / RZR48MUYMK
Kapaciteti ftohës Min. kW 6.2 (1)
  Nom. kW 11.1 (1), 9.38 (2), 8.40 (3)
Efikasiteti nominal EER   12.1 (1), 9.14 (2), 7.84 (3)
Shënime (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB, 24°CWB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m (horizontal)
  (2) - Ftohje: temp. brend. 29°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 46°CDB; gjatësi barazvlerëse e tubave: 7,5 m (horizontale)
  (3) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jashtme: 48°CDB
  (4) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësi barazvlerëse e tubave: 7,5 m (horizontalisht); Standard: T1, W/W
  (5) - Ftohje: temp. brend. 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësi barazvlerëse e tubave: 7,5m (horizontalisht); Standard: T1, (Btu/h)/W
  (6) - Ftohje: temp. e brendshme 29°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 46°CDB; gjatësi barazvlerëse e tubave: 7,5 m (horizontalisht); Standard: T3, W/W
  (7) - Ftohje: temp. brend. 29°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 46°CDB; gjatësi barazvlerëse e tubave: 7,5m (horizontalisht); Standard: T3, (Btu/h)/W
  (8) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jasht. 48°CDB [Btu/hr/W]
  (9) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19.4°CWB; temp. e jashtme 48°CDB [W/W]
  (10) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.