Tabela e specifikimeve për FBQ-DVM / RZQ-KVJ

FBQ20DVM / RZQ20KCVJK FBQ24DVM / RZQ24KCVJK FBQ36DVM / RZQ36KCVJK FBQ45DVM / RZQ45KCVJK
Kapaciteti ftohës Min. kW 3.3 (1) 3.3 (1) 5.0 (1) 6.0 (1)
  Nom. kW 5.9 (1), 5.0 (2) 6.5 (1), 5.3 (2) 9.4 (1), 8.0 (2) 11.4 (1), 9.1 (2)
  Maks. kW 7.1 (1) 8.1 (1) 11.4 (1) 14.3 (1)
Kapaciteti ngrohës Min. kW 3.5 3.5 5.6 6.0
  Nom. kW 7.0 8.0 11.0 14.0
  Maks. kW 8.0 9.0 12.8 16.2
Efikasiteti nominal EER   3.28 (3), 11.18 (4) 2.95 (3), 10.08 (4) 3.11 (3), 10.62 (4) 2.79 (3), 9.53 (4)
  COP   3.68 (5), 12.57 (6) 3.48 (5), 11.87 (6) 3.67 (5), 12.51 (6) 3.68 (5), 12.57 (6)
Shënime (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.5°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësi barazvlerëse e tubave: 5m (horizontalisht) Standard: T1 (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.5°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësi barazvlerëse e tubave: 5m (horizontalisht) Standard: T1 (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.5°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësi barazvlerëse e tubave: 5m (horizontalisht) Standard: T1 (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.5°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësi barazvlerëse e tubave: 5m (horizontalisht) Standard: T1
  (2) - Ftohje: temp. e brendshme 29°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 46°CDB, 24°CWB; gjatësi barazvlerëse e tubave: 7,5m (horizontalisht) SASO Standard - T3 (2) - Ftohje: temp. e brendshme 29°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 46°CDB, 24°CWB; gjatësi barazvlerëse e tubave: 7,5m (horizontalisht) SASO Standard - T3 (2) - Ftohje: temp. e brendshme 29°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 46°CDB, 24°CWB; gjatësi barazvlerëse e tubave: 7,5m (horizontalisht) SASO Standard - T3 (2) - Ftohje: temp. e brendshme 29°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 46°CDB, 24°CWB; gjatësi barazvlerëse e tubave: 7,5m (horizontalisht) SASO Standard - T3
  (3) - EER: W/W (3) - EER: W/W (3) - EER: W/W (3) - EER: W/W
  (4) - EER: Btu/h/W (4) - EER: Btu/h/W (4) - EER: Btu/h/W (4) - EER: Btu/h/W
  (5) - COP: W/W (5) - COP: W/W (5) - COP: W/W (5) - COP: W/W
  (6) - COP: Btu/h/W (6) - COP: Btu/h/W (6) - COP: Btu/h/W (6) - COP: Btu/h/W
  (7) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (7) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (7) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (7) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°