Tabela e specifikimeve për FBQ-D / RZQG-L(8)Y1

FBQ71D2VEB / RZQG71L8Y1B FBQ100D2VEB / RZQG71L8Y1B FBQ100D2VEB / RZQG100L8Y1B FBQ140D2VEB / RZQG100L8Y1B FBQ125D2VEB / RZQG125L8Y1B FBQ140D2VEB / RZQG125L8Y1B FBQ140D2VEB / RZQG140L7Y1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 6.8 (2)   9.5 (2)   12.0 (2)   13.4 (2)
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 7.50 (2)   10.80 (2)   13.50 (2)   15.50 (2)
Efikasiteti nominal EER   3.60 (1)   3.81 (1)   3.31 (1)   3.35 (1)
  COP   4.01 (1)   4.41 (1)   3.90 (1)   3.60 (1)
  Annual energy consumption kWh 944   1,247   1,813    
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A   A   A    
    Ngrohje   A   A   A    
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë   A++ A++ A+ A+ A++ A++  
  Kapaciteti Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00  
  SEER   6.16 6.16 5.87 5.87 6.11 6.11  
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 386 386 566 566 687 687  
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+ A+ A++ A++ A+ A+  
  Kapaciteti Pdesign kW 6.00 6.00 11.30 11.30 12.70 12.70  
  SCOP/A   4.31 4.31 4.78 4.78 4.28 4.28  
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 1,949 1,949 3,310 3,310 4,154 4,154  
Shënime (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së   (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së   (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së   (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
  (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°   (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°   (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°   (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°