Specifications Table for FTXM-M / RXM-M

FTXM42M2V1B / RXM42M2V1B FTXM50M2V1B / RXM50M2V1B FTXM71M2V1B / RXM71M2V1B
Indoor unit FTXM42M2V1B FTXM50M2V1B FTXM71M2V1B
Outdoor unit RXM42M2V1B RXM50M2V1B RXM71M2V1B
Kapaciteti ftohës Min. kW 1.70 1.70 2.30
  Min. Btu/h 5,800 5,800 7,800
  Min. kcal/h 1,460 1,460 2,000
  Nom. kW 4.20 5.00 7.10
  Nom. Btu/h 14,300 17,100 24,200
  Nom. kcal/h 3,610 4,300 6,100
  Maks. kW 5.00 5.30 8.50
  Maks. Btu/h 17,100 18,100 29,000
  Maks. kcal/h 4,300 4,560 7,300
Kapaciteti ngrohës Min. kW 1.70 1.70 2.30
  Min. Btu/h 5,800 5,800 7,800
  Min. kcal/h 1,460 1,460 2,000
  Nom. kW 5.40 5.80 8.20
  Nom. Btu/h 18,400 19,800 28,000
  Nom. kcal/h 4,640 4,990 7,000
  Maks. kW 6.00 6.50 10.20
  Maks. Btu/h 20,500 22,200 34,800
  Maks. kcal/h 5,160 5,590 8,800
Fuqia në hyrje Ftohje Min. kW     0.49
    Nom. kW 1.12 1.36 2.34
    Maks. kW     3.44
  Ngrohje Min. kW     0.45
    Nom. kW 1.31 1.45 2.57
    Maks. kW     3.51
Efikasiteti nominal EER   3.75 3.68 3.03
  COP   4.12 4.00 3.19
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A A B
    Ngrohje   A A D
Space cooling Kapaciteti Pdesign kW 4.20 5.00 7.10
  Kategoria e efikasitetit të energjisë   A++ A++ A++
  SEER   7.50 7.33 6.11
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 196 239 407
  Kushti A (35°C - 27/19) Pdc kW 4.20 5.00 7.10
    EERd   3.75 3.68 3.03
    Hyrja e fuqisë kW 1.12 1.36 2.34
  Kushti B (30°C - 27/19) Pdc kW 3.09 3.68 5.23
    EERd   5.48 5.51 4.83
    Hyrja e fuqisë kW 0.56 0.67 1.08
  Kushti C (25°C - 27/19) Pdc kW 1.99 2.37 3.36
    EERd   9.30 8.22 7.32
    Hyrja e fuqisë kW 0.21 0.29 0.46
  Kushti D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.87 2.12 2.60
    EERd   13.12 14.43 9.32
    Hyrja e fuqisë kW 0.14 0.15 0.28
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kapaciteti Pdesign kW 4.00 4.60 6.20
  Kategoria e efikasitetit të energjisë   A++ A++ A
  SCOP/A   4.60 4.60 3.81
  SCOPnet/A   4.63 4.63 3.84
  Pdh Kapaciteti i ngrohjes në -10° kW 3.68 4.09 5.01
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 1,216 1,400 2,276
  Ngrohja rezervë e kërkuar në kushtet e projektimit kW 0.32 0.51 1.19
  TOL Tol (limiti i temperaturës së funksionimit) °C -15 -15 -15
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 3.90 4.12 4.23
    COPd (COP i deklaruar)   2.04 2.16 1.75
    Hyrja e fuqisë kW 1.91 1.91 2.42
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7 -7 -7
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 3.54 4.07 5.48
    COPd (COP i deklaruar)   2.70 2.90 2.15
    Hyrja e fuqisë kW 1.31 1.40 2.55
  Kushti A (-7°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 3.54 4.07 5.48
    COPd (COP i deklaruar)   2.70 2.90 2.15
    Hyrja e fuqisë kW 1.31 1.40 2.55
  Kushti B (2°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 2.15 2.48 3.34
    COPd (COP i deklaruar)   4.71 4.65 3.80
    Hyrja e fuqisë kW 0.46 0.53 0.88
  Kushti C (7°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 1.38 1.61 2.32
    COPd (COP i deklaruar)   5.99 5.83 5.38
    Hyrja e fuqisë kW 0.23 0.28 0.43
  Kushti D (12°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 1.54 1.36 2.66
    COPd (COP i deklaruar)   7.42 7.07 6.48
    Hyrja e fuqisë kW 0.21 0.19 0.41
Ngrohja e hapësirës (klimë e ngrohtë) Kapaciteti Pdesignh kW 2.15 2.48 3.34
  Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+++ A+++ A+++
  SCOP   5.93 5.84 5.22
  SCOPnet   6.04 5.93 5.27
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 507 595 895
  Ngrohja rezervë e kërkuar në kushtet e projektimit kW 0.00 0.00 0.00
  TOL Tol (limiti i temperaturës së funksionimit) °C -15 -15 -15
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 3.90 4.12 4.23
    COPd (COP i deklaruar)   2.04 2.16 1.75
    Hyrja e fuqisë kW 1.91 1.91 2.42
  TBivalent Tbiv (temperatura bivalente) °C 2 2 2
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 2.15 2.48 3.34
    COPd (COP i deklaruar)   4.71 4.65 3.80
    Hyrja e fuqisë kW 0.46 0.53 0.88
  Kushti B (2°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 2.15 2.48 3.34
    COPd (COP i deklaruar)   4.71 4.65 3.80
    Hyrja e fuqisë kW 0.46 0.53 0.88
  Kushti C (7°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 1.38 1.61 2.32
    COPd (COP i deklaruar)   5.99 5.83 5.38
    Hyrja e fuqisë kW 0.23 0.28 0.43
  Kushti D (12°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 1.54 1.36 2.7
    COPd (COP i deklaruar)   7.42 7.07 6.48
    Hyrja e fuqisë kW 0.21 0.19 0.41
Konsumi i energjisë në regjime të tjera veç atij aktiv Regjimi fikur POFF W 1.0 1.0 1.0
  Regjimi i gatishmërisë Ftohje PSB W 1.0 1.0 1.0
Pto (Thermostat off) W 12.0 12.0 12.0
Ftohje Cdc (Ftohje me shpërbërje)   0.25 0.25 0.25
Ngrohje Cdh (Ngrohje me shpërbërje)   0.25 0.25 0.25
Përfshihet funksioni i ftohjes po po po
Përfshihet funksioni i nxehjes po po po
Përfshihet klima mesatare po po po
Përfshihet stina e ftohtë jo jo jo
Përfshihet stina e ngrohtë po po po
Logoja Ecolabel jo jo jo
Eurovent Niveli i fuqisë së zhurmës jashtë Ftohje Nom. dBA 62 62 66
  Niveli i fuqisë së zhurmës brenda Ftohje Nom. dBA 60 59 62
  Gjatësia e tubacioneve Ftohje Kushtet matëse m 5.0 5.0 5.0
Faktori i fuqisë Nominale Ftohje % 95.30 (0.000) 94.70 (0.000) 99.20 (0.000)
    Ngrohje % 96.10 (0.000) 96.10 (0.000) 99.30 (0.000)
Rryma Rryma nominale e funksionimit (RLA) - 50Hz Ftohje A 5.11 6.26 10.27
    Ngrohje A 5.93 6.56 11.26
Shënime Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB, 24°CWB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m
  Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m
  Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike