FT-HL / R-HL

Product Features

  • Për temperaturat e larta të ambientin deri në 52°C
  • Njësi 60Hz
  • Kondicionerët Daikin janë ekonomikë dhe kursejnë energjinë
  • Njësitë e jashtme për përdorim në çift

Documentation

Catalogues

Sorry, we could not find any documents in this category.

Installation manuals

Sorry, we could not find any documents in this category.

Installer reference guide

Sorry, we could not find any documents in this category.

Operation manuals

Sorry, we could not find any documents in this category.

Declaration of Conformity

Sorry, we could not find any documents in this category.

User reference guide

Sorry, we could not find any documents in this category.