Tabela e specifikimeve për FNQ-A / RXS-L3

FNQ25A2VEB / RXS25L3V1B FNQ35A2VEB / RXS35L3V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 2.6 3.4
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 3.20 4.00
Efikasiteti nominal EER   3.77 (1) 3.06 (1)
  COP   4.00 (1) 3.48 (1)
  Annual energy consumption kWh 345 (0.000) 556 (0.000)
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A B
    Ngrohje   A B
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0
Shënime EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
  Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°