Specifications Table for FNQ-A / RXS-L3

FNQ25A2VEB / RXS25L3V1B FNQ35A2VEB / RXS35L3V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 2.6 3.4
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 3.20 4.00
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW 0.69 1.11
  Ngrohje Nom. kW 0.80 1.15
Efikasiteti nominal EER   3.77 (1) 3.06 (1)
  COP   4.00 (1) 3.48 (1)
  Annual energy consumption kWh 345 (0.000) 556 (0.000)
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A B
    Ngrohje   A B
Space cooling Kapaciteti Pdesign kW 2.60 3.40
  Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+ A+
  SEER   5.63 5.65
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 162 211
  Kushti A (35°C - 27/19) Pdc kW 2.60 3.40
    EERd   3.77 3.06
    Hyrja e fuqisë kW 0.69 1.11
  Kushti B (30°C - 27/19) Pdc kW 1.92 2.51
    EERd   5.23 4.73
    Hyrja e fuqisë kW 0.37 0.53
  Kushti C (25°C - 27/19) Pdc kW 1.29 1.61
    EERd   8.39 8.38
    Hyrja e fuqisë kW 0.15 0.19
  Kushti D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.36 1.42
    EERd   10.93 10.79
    Hyrja e fuqisë kW 0.12 0.13
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kapaciteti Pdesign kW 2.80 2.90
  Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+ A+
  SCOP/A   4.24 4.05
  SCOPnet/A   4.28 4.08
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 925 1,002
  Ngrohja rezervë e kërkuar në kushtet e projektimit kW 0.53 0.49
  TOL Tol (limiti i temperaturës së funksionimit) °C -15 -15
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 1.93 2.15
    COPd (COP i deklaruar)   2.13 1.92
    Hyrja e fuqisë kW 0.91 1.12
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7 -7
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 2.48 2.57
    COPd (COP i deklaruar)   2.80 2.65
    Hyrja e fuqisë kW 0.89 0.97
  Kushti A (-7°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 2.48 2.57
    COPd (COP i deklaruar)   2.80 2.65
    Hyrja e fuqisë kW 0.89 0.97
  Kushti B (2°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 1.51 1.56
    COPd (COP i deklaruar)   4.19 4.04
    Hyrja e fuqisë kW 0.36 0.39
  Kushti C (7°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 1.17 1.02
    COPd (COP i deklaruar)   5.51 5.16
    Hyrja e fuqisë kW 0.21 0.20
  Kushti D (12°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 1.45 0.91
    COPd (COP i deklaruar)   7.97 6.20
    Hyrja e fuqisë kW 0.18 0.15
Konsumi i energjisë në regjime të tjera veç atij aktiv Crankcase heater mode PCK W 0.0 0.0
  Regjimi fikur POFF W 14.0 14.0
  Regjimi i gatishmërisë Ftohje PSB W 14.0 14.0
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0
Ftohje Cdc (Ftohje me shpërbërje)   0.25 0.25
Ngrohje Cdh (Ngrohje me shpërbërje)   0.25 0.25
Përfshihet funksioni i ftohjes po po
Përfshihet funksioni i nxehjes po po
Përfshihet klima mesatare po po
Përfshihet stina e ftohtë jo jo
Përfshihet stina e ngrohtë jo jo
Logoja Ecolabel jo jo
Shënime EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
  Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°