Tabela e specifikimeve për FHQ-C / RZQG-L9V1

FHQ100CAVEB / RZQG71L9V1B FHQ71CAVEB / RZQG71L9V1B FHQ140CAVEB / RZQG100L9V1B FHQ100CAVEB / RZQG100L9V1B FHQ140CAVEB / RZQG125L9V1B FHQ71CAVEB / FHQ71CAVEB / RZQG125L9V1B FHQ125CAVEB / RZQG125L9V1B FHQ140CAVEB / RZQG140L9V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW   6.8   9.5     12.0 13.4
Kapaciteti ngrohës Nom. kW   7.5   10.8     13.5 15.5
Efikasiteti nominal EER   3.82   3.81     3.35 3.31
  COP   4.13   4.15     3.89 3.63
  Annual energy consumption kWh   890 (0.000)   1,245 (0.000)     1,790 (0.000)  
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A   A     A  
    Ngrohje   A   A     A  
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0 9.0 9.0 9.0 142.0 9.0  
Shënime   EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së   EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së     EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
    Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°   Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°     Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°