FHQ100CAVEB / RZQG71L8Y1B FHQ140CAVEB / RZQG100L8Y1B FHQ140CAVEB / RZQG125L8Y1B FHQ71CAVEB / FHQ71CAVEB / RZQG125L8Y1B
Indoor unit FHQ100C FHQ140C FCQG140F FHQ71C
Outdoor unit RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG125L8Y1
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë   A++ A++ A+ B
  Kapaciteti Pdesign kW 6.80 9.50 12.00 12.00
  SEER   6.95 6.11 6.01 5.10
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 343 545 699 824
  Kushti A (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 9.50 12.00 12.00
    EERd   3.82 4.13 3.52 3.61
    Hyrja e fuqisë kW 1.79 2.31 3.41 3.33
  Kushti B (30°C - 27/19) Pdc kW 5.16 7.16 8.84 8.84
    EERd   5.00 4.50 4.44 4.82
    Hyrja e fuqisë kW 1.04 1.60 2.00 1.84
  Kushti C (25°C - 27/19) Pdc kW 4.01 5.66 5.92 6.10
    EERd   9.47 7.86 7.45 5.92
    Hyrja e fuqisë kW 0.43 0.73 0.80 1.04
  Kushti D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.17 5.87 5.64 5.85
    EERd   12.58 10.14 9.69 7.55
    Hyrja e fuqisë kW 0.34 0.58 0.59 0.78
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+ A++ A+ A
  Kapaciteti Pdesign kW 7.60 11.30 14.13 12.71
  SCOP/A   4.32 4.61 4.23 3.80
  SCOPnet/A   4,342.00 4,641.00 4,251.00 3,834.00
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 2,463 3,432 4,677 4,683
  Ngrohja rezervë e kërkuar në kushtet e projektimit kW 0.86 1.59 1.62 1.29
  TOL Tol (limiti i temperaturës së funksionimit) °C -15 -15 -15 -15
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 6.76 9.22 12.52 11.72
    COPd (COP i deklaruar)   2.11 2.64 2.07 2.17
    Hyrja e fuqisë kW 3.21 3.50 6.05 5.41
  TBivalent Tbiv (temperatura bivalente) °C -7 -7 -7 -7
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 6.72 10.00 12.50 11.24
    COPd (COP i deklaruar)   2.95 3.61 2.52 3.06
    Hyrja e fuqisë kW 2.28 2.78 4.97 3.68
  Kushti A (-7°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 6.72 10.00 12.50 11.24
    COPd (COP i deklaruar)   2.95 3.61 2.52 3.06
    Hyrja e fuqisë kW 2.28 2.78 4.97 3.68
  Kushti B (2°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 4.74 6.54 7.61 7.20
    COPd (COP i deklaruar)   3.99 4.04 3.92 3.33
    Hyrja e fuqisë kW 1.19 1.62 1.95 2.17
  Kushti C (7°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 2.95 4.21 4.89 4.74
    COPd (COP i deklaruar)   6.67 6.54 6.57 5.33
    Hyrja e fuqisë kW 0.45 0.65 0.75 0.89
  Kushti D (12°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 3.36 4.81 5.37 5.39
    COPd (COP i deklaruar)   7.70 7.58 7.35 6.22
    Hyrja e fuqisë kW 0.44 0.64 0.74 0.87
Pto (Thermostat off) W 7.0 9.0 9.0 142.0
Konsumi i energjisë në regjime të tjera veç atij aktiv Regjimi i gatishmërisë Ftohje PSB W 7.0 9.0 9.0 13.0
    Ngrohje PSB W 7.0 9.0 9.0 16.0
  Crankcase heater mode PCK W 0.0 0.0 0.0 0.0
  Regjimi fikur POFF W 0.0 0.0 0.0 0.0
Ftohje Cdc (Ftohje me shpërbërje)   0.25 0.25 0.25 0.25
Ngrohje Cdh (Ngrohje me shpërbërje)   0.25 0.25 0.25 0.25
Përfshihet funksioni i ftohjes po po po po
Përfshihet funksioni i nxehjes po po po po
Përfshihet klima mesatare po po po po
Përfshihet stina e ftohtë jo jo jo jo
Përfshihet stina e ngrohtë jo jo jo jo
Logoja Ecolabel jo jo jo jo