Tabela e specifikimeve për FHQ-C / RZQG-L(8)Y1

FHQ100CAVEB / RZQG71L8Y1B FHQ140CAVEB / RZQG100L8Y1B FHQ71CAVEB / FHQ71CAVEB / RZQG125L8Y1B FHQ140CAVEB / RZQG125L8Y1B
Space cooling Kategoria e efikasitetit të energjisë   A++ A++ B A+
  Kapaciteti Pdesign kW 6.80 9.50 12.00 12.00
  SEER   6.95 6.11 5.10 6.01
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 343 545 824 699
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+ A++ A A+
  Kapaciteti Pdesign kW 7.60 11.30 12.71 14.13
  SCOP/A   4.32 4.61 3.80 4.23
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 2,463 3,432 4,683 4,677