Specifications Table for FCQG-F / AZQS-B(8)V1 UK

FCQG71FVEB / AZQS71B2V1B UK FCQG100FVEB / AZQS100B8V1B UK FCQG125FVEB / AZQS125B8V1B UK FCQG140FVEB / AZQS140B8V1B UK
Indoor unit FCQG71F FCQG100F FCQG125F FCQG140F
Outdoor unit AZQS71BV1 UK AZQS100B8V1 UK AZQS125B8V1 UK AZQS140B8V1 UK
Kapaciteti ftohës Nom. kW 6.8 9.5 12.1 13.0
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 7.5 10.8 13.5 15.5
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW 2.19 2.96 3.90 4.63
  Ngrohje Nom. kW 2.08 3.09 3.96 4.70
Efikasiteti nominal EER   3.11 3.21 3.10 2.81
  COP   3.61 3.50 3.41 3.30
  Annual energy consumption kWh 1,093 (0.000) 1,480 (0.000) 1,952 (0.000) 2,313 (0.000)
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   B A B C
    Ngrohje   A B B C
Space cooling Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+ A    
  Kapaciteti Pdesign kW 6.80 9.50    
  SEER   5.70 5.50    
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 418 605    
  Kushti A (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 9.50    
    EERd   3.31 3.21    
    Hyrja e fuqisë kW 2.05 2.96    
  Kushti B (30°C - 27/19) Pdc kW 5.01 7.00    
    EERd   3.87 4.49    
    Hyrja e fuqisë kW 1.29 1.56    
  Kushti C (25°C - 27/19) Pdc kW 3.51 4.56    
    EERd   7.40 6.29    
    Hyrja e fuqisë kW 0.47 0.73    
  Kushti D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.63 3.99    
    EERd   10.16 8.77    
    Hyrja e fuqisë kW 0.36 0.46    
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+ A    
  Kapaciteti Pdesign kW 6.33 7.60    
  SCOP/A   4.00 3.85    
  SCOPnet/A   4.02 3.86    
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 2,216 2,762    
  Ngrohja rezervë e kërkuar në kushtet e projektimit kW 0.58 0.52    
  TOL Tol (limiti i temperaturës së funksionimit) °C -15 -15    
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 6.00 7.66    
    COPd (COP i deklaruar)   1.85 2.07    
    Hyrja e fuqisë kW 3.24 3.71    
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7 -7    
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 5.60 6.72    
    COPd (COP i deklaruar)   2.25 3.21    
    Hyrja e fuqisë kW 2.49 2.10    
  Kushti A (-7°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 5.60 6.72    
    COPd (COP i deklaruar)   2.25 3.21    
    Hyrja e fuqisë kW 2.49 2.10    
  Kushti B (2°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 4.06 5.07    
    COPd (COP i deklaruar)   4.05 3.47    
    Hyrja e fuqisë kW 1.00 1.47    
  Kushti C (7°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 2.89 3.06    
    COPd (COP i deklaruar)   6.21 5.52    
    Hyrja e fuqisë kW 0.47 0.56    
  Kushti D (12°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 3.28 3.49    
    COPd (COP i deklaruar)   7.14 6.51    
    Hyrja e fuqisë kW 0.46 0.54    
Konsumi i energjisë në regjime të tjera veç atij aktiv Regjimi i gatishmërisë Ftohje PSB W 7.0      
  Crankcase heater mode PCK W 0.0      
  Regjimi fikur POFF W 0.0      
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0    
Ftohje Cdc (Ftohje me shpërbërje)   0.25 0.25    
Ngrohje Cdh (Ngrohje me shpërbërje)   0.25 0.25    
Përfshihet funksioni i ftohjes po po    
Përfshihet funksioni i nxehjes po po    
Përfshihet klima mesatare po po    
Përfshihet stina e ftohtë jo jo    
Përfshihet stina e ngrohtë jo jo    
Logoja Ecolabel jo jo    
Shënime Konsumi vjetor i energjisë është në përputhje me Direktivën e etiketimit të energjisë 2002/31/EC EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
  SEER dhe SCOP janë në përputhje me EN 14825 Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°
  Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° PED: montimi = kategoria l : përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC PED: montimi = kategoria l : përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC PED: montimi = kategoria l : përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC
Konsumi i energjisë në regjime të tjera veç atij aktiv Regjimi i gatishmërisë Ftohje PSB W   7.0    
    Ngrohje PSB W   7.0    
  Crankcase heater mode PCK W   0.0    
  Regjimi fikur POFF W   7.0    
Shënime   Vlera minimale e Ssc (=Energjia e qarkut të shkurtër): Pajisja përputhet me EN 61000-3-2 Vlera minimale e Ssc (=Energjia e qarkut të shkurtër): Pajisja përputhet me EN 61000-3-2 Vlera minimale e Ssc (=Energjia e qarkut të shkurtër): Pajisja përputhet me EN 61000-3-2
    Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike
    Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë