Specifications Table for AVA-A / AZAS-MY1

AVA125AMVE / AZAS125M7Y1B
Indoor unit AVA125AMVE
Outdoor unit AZAS125M7Y1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 12.1 (1)
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 13.5 (2)
Space cooling Kapaciteti Pdesign kW 12.1
  SEER   5.30
  ηs,c % 209
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 1,370
  Kushti A (35°C - 27/19) Pdc kW 12.10
    EERd   2.37
    Hyrja e fuqisë kW 5.11
  Kushti B (30°C - 27/19) Pdc kW 8.92
    EERd   4.13
    Hyrja e fuqisë kW 2.16
  Kushti C (25°C - 27/19) Pdc kW 5.74
    EERd   6.00
    Hyrja e fuqisë kW 0.96
  Kushti D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.07
    EERd   9.15
    Hyrja e fuqisë kW 0.34
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kapaciteti Pdesign kW 6.00
  SCOP/A   3.64
  SCOPnet/A   3.64
  ηs,h % 143
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 2,308
  Ngrohja rezervë e kërkuar në kushtet e projektimit kW 0.00
  TOL Tol (limiti i temperaturës së funksionimit) °C -10
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 6.00
    COPd (COP i deklaruar)   2.37
    Hyrja e fuqisë kW 2.53
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -10
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 6.00
    COPd (COP i deklaruar)   2.37
    Hyrja e fuqisë kW 2.53
  Kushti A (-7°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 5.30
    COPd (COP i deklaruar)   2.60
    Hyrja e fuqisë kW 2.04
  Kushti B (2°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 3.23
    COPd (COP i deklaruar)   3.51
    Hyrja e fuqisë kW 0.92
  Kushti C (7°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 2.19
    COPd (COP i deklaruar)   4.57
    Hyrja e fuqisë kW 0.48
  Kushti D (12°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 2.57
    COPd (COP i deklaruar)   5.60
    Hyrja e fuqisë kW 0.46
Konsumi i energjisë në regjime të tjera veç atij aktiv Modaliteti fikur PTO Ngrohje W 12
      Ftohje W 0
  Regjimi i gatishmërisë Ftohje PSB W 12
    Ngrohje PSB W 12
  Crankcase heater mode PCK W 0
  Regjimi fikur POFF W 12
Tregues nëse ngrohësi është i pajisur me ngrohës shtesë (aplikimi çift) No
Ftohje Cdc (Ftohje me shpërbërje)   0.25
Ngrohje Cdh (Ngrohje me shpërbërje)   0.25
Përfshihet funksioni i ftohjes po
Përfshihet funksioni i nxehjes po
Përfshihet klima mesatare po
Përfshihet stina e ftohtë jo
Përfshihet stina e ngrohtë jo
Logoja Ecolabel jo
Shënime Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m (horizontalisht); diferenca e nivelit: 0m
  Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.